Kerätkää tietoja kommentteihin keskiajan ruuista.

Astioista..
"Puusta, luusta ja sarvesta tehtiin käteviä työkaluja, ruokailuvälineitä ja säilytysastioita: lusikoita, kauhoja, kapustoja, lautasia, vateja, kiuluja, kaukaloita, saaveja, kannuja, haarikoita, kousia, tuoppeja ja kuppeja."