Antiikin Kreikkaa koulussa
Historia, äidinkieli, kuvataide

13.2. tiistaina vietämme antiikin kreikka-päivän koulussa, johon jokainen valmistautuu oman roolinsa mukaisesti.

Opetussuunnitelman tavoitteet
Oppilaan tavoitteena historiassa tähän jaksoon liittyen

· kuvailemaan muutoksia, joiden on katsottu vaikuttaneen olennaisesti ihmisten elämään, kuten maanviljelyn syntyminen
· tunnistamaan esimerkkien avulla jatkuvuuden historiassa
· etsimään muutoksille syitä


Aihepiiriin liittyvät tavoitteet:

Oppilas

löytää ja keksii antiikin Kreikan vaikutuksia nyky-Euroopassa

tietää antiikin kreikkalaisten elämästä

yrittää samaistua valitsemaansa antiikin henkilöön tai hahmoon ja löytää yhteyksiä sekä eroja omaan elämäänsä.

Tietostrategian tavoitteet

Oppilaat harjoittelevat tiedonhakua erilaisista tietokannoista (mm. kirjastojen) sekä verkosta.

Oppilaat harjoittelevat hakusanojen erilaista käyttöä (katkaisua, kahden sanan yhdistelmähakua jne.)

Oppilaat tuottavat koulun blogiin, tai historia-blogiin omasta aiheesta tehtävän toisille.

Oppilaat oppivat tulostamaan verkkosivulta VAIN tarvittavat materiaalin

Oppilaat harjoittelevat netti-vuorovaikutustaitoja blogikommentoinnilla.

Plagiointi, mitä se on, miten välttyä ja tehdä tehtävät oikein?

 

Tutkimusongelmat

Miten antiikin Kreikan vaikutukset näkyvät nykypäivänä?

esiintyykö kreikkalaisten jumalten nimiä jossain meillä käytössä olevissa asioissa?

miten urheilussa näkyy antiikin kreikkalaisten vaikutus?

miten omassa kielenkäytössämme esiintyy antiikin kreikkalaisia (sananlaskuja (jokin asia on spartalainen- mitä se tarkoittaa?), satuja yms.)

miten kuvataiteissa näkyy antiikin kreikan vaikutus vielä nykypäivänä?

miksi teatteri mainitaan antiikin kreikan yhteydessä tärkeänä?


Millainen oli tavallisen kreikkalaisen elämä?

Miten hän asui, mitä söi, miten pukeutui?

Miten hän hankki elantonsa?

Millainen perhe hänellä oli?

Mitkä asiat olivat hänelle tärkeitä?

Mitkä juhlat ja tapahtumat olivat hänelle tärkeitä?


Tehtävä

Ennakkokäsitysten kartoitus:

Antiikin kreikka – mitä tulee mieleen?

Kerätään yhdessä taululle ajatuksia miellekartaksi

 

1. Arvo itsellesi antiikin kreikassa elänyt henkilö.

 

2. Etsi tietoa annettuun tutkimusongelmaan liittyen. ( ongelma-palat yllä). Ole kriittinen lähteiden suhteen ja muista merkitä lähteet ylös.

 

3. Hae tietoa:

 

4. Tee toisille tehtävä blogiin omasta tutkimusalueestasi. Käy antamassa palautetta heidän vastauksiinsa aktiivisesti.

Tehtävä voi olla arvoitus, sanaristikko, kuva-arvoitus (voit käsitellä kuvaa ja pyytää etsimään virheitä jne.), kysymyksiä yms. 

 

5. Käy vastaamassa toisten tekemiin tehtäviin. Voit etsiä tietoa kirjasta ja verkosta vastauksiin.

 

6. Keksi ja mieti millaista elämää hän on elänyt. Kirjoita kertomus, jossa SINÄ olet tämä henkilö ja kerrot omasta elämästäsi. Voit kertoa yhden päivän tapahtumista ja tuntemuksista tai voit kirjoittaa myös pitemmältä aikajaksolta.

 

13.2. Luokassa antiikin Kreikka-päivä, jolloin elämme antiikin kreikkalaisten tavoin arvotuissa rooleissa.


 

Tietolähteet

esim.

Oma oppikirja

Kirjakaapin historiakirjat

http://www.cs.uta.fi/ipoppla/www/ipoppla04/illi/kreikka/

http://fi.wikipedia.org/wiki/Antiikin_Kreikka

http://norssi.oulu.fi/~jhonkane/verkkoantiikki/

http://www.peda.net/verkkolehti/jamsankoski/historiaa?m=content&s_id=1

 

 

Arviointikriteerit

Oppilaiden arviointi

opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti

aktiivisuus

(koe)

blogitehtävien vastaukset, niiden arviointi,

itsearviointi


Projektin toimivuuden arviointi

oppilaiden oppiminen, asioiden omaksuminen