1. Kuinka monta miestä vartioi maata?

2. Kuinka pitkän matkan legioonat kulkivat yhteensä kuukaudessa sotaretkillään?

3. Mitä legioonalaiset rakennuttivat valloitettuihin maihin?