- muotokuvamaalaus
- luetaan kappale, vapaaehtoisia tehtäviä, piirretään kuvia
- tutkimuksia,
- henkilötutkimuksia - renessanssipäivä
- ryhmätyö, saa itte päättää ryhmät
- pieniä tutkimuksia
- koe, normaali
- kirjasta suoraan opiskelua
- iso projekti

Ei
- ei paljoa käsitekarttoja
- ei paljoa vihkotehtäviä
- ei kokeita
- ei kirjasta suoraan
- ei historiapäivää, ei pukeutumista

Arviointi
- pistareita
- esitelmä
- yksi iso koe
- aikajana