Tavoitteet
- oppia keskiaikaisen "suomalaisen" elämästä
- harjoitella tiedonhankintataitoja
- harjoitella ryhmätyötaitoja
- harjoitella esittämistä ja esiintymistä
- harjoitella käsitekartan käyttöä ja tekemistä

Menetelmät ja välineet
- parityöskentely
- tutkimusongelmien kehittäminen oman aiheen pohjalta
- tiedon etsiminen kirjoista sekä internetistä
- tutkimsuongelmien ratkaisujen esittäminen käsitekartan avulla
- tutkimuksessa esille tulleiden asioiden esittäminen laulun muodossa

Aiheet keskiaikasukellukseen..

A) Elämää kirkossa ja luostarissa (oppikirja kpl 12, sininen 220- ja 238-244)
B) Elämää kaupungeissa, porvareita ja käsityöläisiä (oppikirja kpl 13, sininen 215-219)
C) Suomalaisten jumalia ja uskomuksia (sininen 189-195)
D) Oikeus, rikos ja rangaistus (sininen 209-212, oppikirja kpl 11)
F) Talonpoikien elämää (sininen 245-250, oppikirja kpl 11)
G) Koulussa (sininen 229-234)

1. Miettikää yhdessä tutkimusongelmanne. Tehkää selkeitä kysymyksiä.
2. Miettikää mistä löytyisi vastauksia kysymyksiinne.
3. Etsikää tietoa kirjoista (oppikirja ja sininen + muut luokan takana) sekä tämän JÄLKEEN internetistä (olkaa tarkkoja lähteissä)
4. Kootkaa vastaukset alussa tekemiinne kysymyksiin.
5. Tehkää käsitekartta tutkimusongelmastanne sekä vastauksistanne
6. Muistakaa merkitä lähteet käsitekarttaan
7. Valmistautukaa esittelemään kartta sekä aiheenne toisille
8. Sanoittakaa joku tuttu laulu uudelleen tutkimukseenne liittyen. Liittäkää keskeiset asiat lauluun ja kirjoittakaa sanat tänne blogiin kaikkien luettavaksi.


Linkkejä
Tiimalasi - tutki tarkkaan.
Käsityöhistoriaa- selaa alemmas ja klikkaa Aikamatka käsityöhön
Suomi Ruotsin vallan alla